Mitä jos asunnon ostajat saisivat valita huoneistopohjan?

Viimeisimmän EPSI Rating Uudisasuntorakentaminen -tutkimuksen mukaan uuden asunnon ostaneiden asiakkaiden kaksi tärkeintä valintakriteeriä ovat sijainti ja toimiva huoneistopohja. Vasta tämän jälkeen tulee asunnon hinta (linkki tutkimukseen). Sijainti on useimmiten selkeä rajaava tekijä, jonka perusteella asunto etsitään. Huoneistopohja ratkaisee puolestaan sen, että soveltuuko asunto hakijalle vai ei. Tämän takia asuntorakentajalle voi olla kannattavampaa tarjota samaan asuntoon vaihtoehtoisia huoneistopohjia ja pitää pohjavaihtoehdot avoimina, kunnes ostajat ovat valmiina tekemään asuntokaupan. Lopulta kuitenkin ostajat osaavat arvioida parhaiten sen, mikä huoneistopohja vastaa juuri heidän tarpeitaan.

 

Lähde: EPSI UUDISASUNTORAKENTAMINEN 2022

Eivätkö pohjavalinnat sotke rakentamisen prosessia?

Tämä on ensimmäisiä kysymyksiä, jotka asiakkaat esittävät, kun ehdotamme heille vaihtoehtopohjien hyödyntämistä. Vastaus kysymykseen on, että ei, kunhan muutama asia on otettu huomioon. Vaihtoehtoisten pohjien aiheuttama lisätyö ennakkomarkkinointivaiheessa ei kuitenkaan ole merkittävää, varsinkaan huomioiden niiden tuoma asiakashyöty. Vaihtoehtopohjien käyttäminen tuo monia etuja, joilla luodaan sekä asunnon ostajille että yritykselle arvoa. Vaihtoehtopohjat mahdollistavat lyhyemmät myyntiajat, kun asunnonostajia karsivia tekijöitä on kilpailijan vaihtoehtoista asuntoa samalla alueella vähemmän. Vaihtoehtopohjat mahdollistavat myös tuottojen optimoinnin kysynnän mukaan, kun huoneistoon ei tarvitse varmuuden vuoksi rakentaa saunoja tai muita ominaisuuksia, joita lopulliset ostajat eivät arvosta.

Kuinka se toimii käytännössä?

Kun asia otetaan huomioon jo hanketta suunnitellessa, pystyy arkkitehti huomioimaan huoneistojen vaihtoehtoversiot hyvissä ajoin huoneistopohjia suunnitellessaan. Tyypillisimmät muutokset ovat saunan muuttaminen vaatehuoneeksi tai tv-nurkkauksen muuttaminen työhuoneeksi. Kun pohjavaihtoehdot on luotu, valitaan jokin niistä oletuspohjaksi, jolla rakennuslupa haetaan. Pohjavaihtoehdon valintaa ei luonnollisesti voi venyttää yhtä pitkälle kuin esimerkiksi seinävärin valintaa. Tämän takia aikataulutuksessa täytyy olla selvillä, kuinka pitkälle projektia pohjavaihtoehdot voi jättää auki. Pohjavaihtoehtojen tarjoaminen kannustaa ostajia tekemään kaupat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikä parantaa kohteen varausastetta. Kun lopulliset pohjat huoneistolle on valittu, päivitetään rakennuslupaan lopulliset huoneistopohjakuvat.

Miten eri materiaalivalikoimat voidaan huomioida materiaalivalinnoissa?

Tehdyn tutkimuksen mukaan uuden asunnon ostajat nostavat tärkeiden valintakriteereiden joukkoon myös asunnon varustetason sekä materiaalivalinnat. Myös nämä valinnat voidaan toteuttaa Roomdeskin digitaalisilla työkaluilla.

Materiaalivalinnat sekä erilaiset pohjavaihtoehdot eivät lähtökohtaisesti sovi täysin yhteen, koska eri pohjat tarkoittavat käytännössä usein myös eri materiaalivalikoimaa. Olemme huomioineet vaihtoehtopohjat alustamme kehityksessä, joten pystymme tukemaan vaihtoehtopohjien käyttöä siten, että eri pohjavaihtoehtoihin liittyy erilainen materiaalivalikoima. Pohjavalinnan jälkeen materiaalivalikoimat ovat selkeästi asunnon ostajan tarkasteltavana ja valintojen tekeminen on helppoa.

Lue lisää Asukasmuutokset-ohjelmastamme tai ota yhteyttä ja jutellaan lisää.

Varaa esittely