HALLITSE ASUKASMUUTOKSET HELPOSTI 

Tarjoamme digitaalisen ja helposti käyttöön otettavan kokonaispaketin uudisasuntojen ja remonttikohteiden materiaalivalintojen sekä lisä- ja muutostöiden hallintaan ja asukasviestinnän tehokkaaseen hoitamiseen. Käytämme asunnon virtuaalista mallia, joka sisältää kaiken tarvittavan tiedon projektin menestyksekkääseen hallintaan.

Roomdesk-ratkaisua on käytetty jo yli 30 000 uudisasunnon valintojen ja muutosten hallintaan.

Helppokäyttöinen ja kaikki tarvittava samassa paikassa

Asuntojen materiaalivalintojen sekä lisä- ja muutostöiden läpinäkyvä hallinnointi on haastavaa. Ne työllistävät paljon ja ovat alttiita virheille, ainakin jos käytössä ei ole niiden hallinnointiin suunniteltua digitaalista ratkaisua. Asukasmuutokset-ohjelmisto on helppokäyttöinen rakentajalle sekä loppuasiakkaalle. Kaikki valinnat näkyvät tuotekuvilla ja teknisillä tiedoilla, ja eri yhdistelmiä on helppo ja nopea hahmottaa. Asunnon materiaalit ja varusteet ovat asunnon ostajan tarpeidensa mukaisia.  

Huoneistoille on mahdollisuus tarjota eri pohjavaihtoehtoja, joilla on eri materiaalivalikoima. Kaikille yrityksen hankkeille on yhtenäinen materiaalikirjasto. Asunnon perusvalintojen lisäksi voidaan tuoda myös lisähintaisuudet, jolloin asunnon omistaja näkee valintojen kustannusvaikutuksen välittömästi ilman tarjouskyselyitä. Kaikki tarvittavat asiat ovat samassa paikassa materiaaleista reklamaatioihin. Erilaisten konfiguraattorien avulla mahdollistetaan vaihtoehtojen visuaalinen havainnollistaminen ja näyttävän hieno toteutus saadaan luotua sovellukseen yrityskohtaisella brändäyksellä.  

 

Joustavia ja tarvelähtöisiä ratkaisuja

Saamme perusratkaisun käyttöön jopa muutamassa viikossa, joten ratkaisua päästään hyödyntämään ilman pitkiä käyttöönottoprojekteja. Toisaalta voimme räätälöidä ohjelmistoa vastaamaan yrityksen prosesseja ja toimintatapoja hyvinkin monipuolisesti. Tärkeimpänä lähtökohtana ovat jokaisen yrityksen yksilölliset tarpeet. 

Autamme rakentajia hallitsemaan asukasmuutokset tehokkaammin vähentämällä tarjousten, sopimusten, huonekorttien ja hankintojen hallinnointiin kuluvaa aikaa ja parantamalla asukasmuutosprosessin läpinäkyvyyttä, helpottamalla asukasvaihtoehtojen esittelyä visualisoinneilla sekä tehostamalla asiakasviestintää.  

3D-visualisointi näyttää asunnon ostajalle todellisen asuinympäristön  

Rakennatko jotain uniikkia ja haluat tarjota asiakkaillesi parhaan mahdollisen osto- ja asukasvaikuttamiskokemuksen? 3D-esittely tulevasta asunnosta tai valmistalosta tarjoaa mahdollisuuden kokea vielä rakentamaton tila entistä kokonaisvaltaisemmin. 3D-kokemuksen suurin hyöty on tilan ja mittasuhteiden hahmottaminen. Nämä ovat tärkeitä erityisesti, kun tehdään päätöstä asunnon tai valmistalon ostamisesta. Asuntokaupan jälkeen ohjelma toimii 3D-konfiguraattorina eli asuntopohjakohtaisena virtuaalihuoneistona asukkaan materiaali ja varuste valinnoissa. Asuntoesittelyn ja valintojen lisäksi ohjelma toimii myös rakentamisen, hankintojen, laskutuksen ja tarkastusten hallinnointiin. 

 

Hyvä viestintä vaikuttaa asukastyytyväisyyteen

Yksi merkittävimpiä rakennusprojektin asukastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä on hyvä asukasviestintä. Erityisesti näin on korjausrakentamisessa, jossa asunnon omistajat tai vuokralaiset asuvat huoneistoissa monesti myös rakennusaikana. Kun asukasviestinnän taso nostetaan välttävästä erinomaiseen, tehdään haastavasta projektista menestys kaikille osapuolille. Läpinäkyvä, oikea-aikainen ja tekijälle vaivaton viestintä vähentävät asukasvalituksia, asettavat odotukset realistiselle tasolle ja helpottavat työmaan arkea. 

 

Korjausrakentamisen ratkaisut ovat osa palvelua 

Asukasmuutokset-ohjelmisto soveltuu myös korjausrakentajien käyttöön. Se on yksinkertainen ja tehokas työkalu remonttikohteen materiaalivalintojen, lisä- ja muutostöiden sekä asukas- ja osakasviestinnän tehokkaaseen hoitamiseen. Projektin verkkokaupassa valitaan urakkaan kuuluvat materiaalit sekä tilataan lisähintaiset vaihtoehdot. Ohjelmalla onnistuvat asukkaiden haluamien muutostöiden tarjouksien luonti ja tilattujen muutostöiden muuttaminen tilauksiksi. Sisältää helppokäyttöisen, projektin ominaisuuksien perusteella kohdistettavan asukasviestinnän. Tarvittaessa projektin luovutuksessa voidaan hyödyntää myös Tarkastukset-moduulia.

Ominaisuudet

l

Asukasmuutokset

 • Yhtenäinen materiaalikirjasto kaikille hankkeillesi
 • Valinnat tuotekuvilla ja teknisillä tiedoilla
 • Eri yhdistelmien helppo ja nopea hahmottaminen
 • Hintaan kuuluvat valinnat sekä lisähintaisuudet
 • Jatkuvasti päivittyvä ostoskori
 • Mahdollisuus huoneiston eri pohjavaihtoehdoille
 • Huomioimme yrityksen yksilölliset tarpeet
 • Saatavana 3D-visualisointi, joka luo virtuaalisen mallin asunnosta
i

Asukasviestintä

 • Projektin ominaisuuksiin pohjautuva viestinnän kohdistaminen
 • Valmiit viestipohjat ovat jokaisen muokattavissa
 • Sähköposti
 • Tekstiviesti (optio)
 • Nettiportaali

Puhelin- ja sähköpostituki

 • Vastaus tukikysymyksiin sähköpostitse tai henkilökohtaisesti puhelimitse