Asukasmuutosten kehittäminen

Asukasmuutosprosessin kehittäminen

Yrityksemme kokeneet asiantuntijat auttavat yritystänne tunnistamaan asiakaspolun ja siihen liittyvien muutoksien liiketoimintapotentiaalin täysimääräisesti.

Asukasmuutosten hallinnassa piilee paljon mahdollisuuksia liikevaihdon kasvattamiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Auttaaksemme teitä menestymään, tarjoamme käytännönläheisiä ratkaisuja ja tilanneanalyyseja, joiden antaminen perustuu laajaan kokemukseemme alalta.

Auditointimme lupauksena on tarjota:

 • Suurempaa asukasmuutosliikevaihtoa
 • Parantunutta asukasmuutosten kannattavuutta
 • Korkeampaa asiakastyytyväisyyttä

Mikäli haluatte keskustella lisää kehitysmahdollisuuksista, ota meihin yhteyttä.

Tunnemme asukasmuutokset – olemme olleet mukana yli 30 000 asunnon materiaalivalinnoissa ja muutostöissä.

Kuinka asukasmuutosten auditointiprosessi etenee?

 

Asukasmuutosten auditointiprosessi koostuu yksinkertaistetusti aineiston keräämisestä, analyysivaiheesta sekä tulosten yhteenvedosta. Keskeinen vaihe auditointia on luonnollisesti aineiston kerääminen, josta alla kuvattuna laaja-alaisen analyysin kerääminen. Analyysi voidaan toteuttaa aikataulu- ja budjettirajoitteista riippuen erilaisissa laajuuksissa.

 

Sisäiset haastattelut

 • Tiimin konsultaatio: Haastattelemme avainhenkilöitä ja tiiminne jäseniä saadaksemme käsityksen nykyisistä toimintatavoista, prosessien haasteista ja parhaista käytännöistä.
 • Dokumentaation tarkastus: Käymme läpi kaikki relevantit sisäiset dokumentit, kuten prosessikaaviot, suunnitelmat, työohjeet, keskeiset urakkasopimukset ja aikataulut.
 • Työn havainnointi: Seuraamme prosessin eri vaiheita paikan päällä ymmärtääksemme, miten asukasmuutokset toteutetaan käytännössä.

Kumppanuushaastattelut  

 • Alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden konsultaatio: Keskustelemme lähemmin niiden kumppaneiden kanssa, jotka ovat mukana asukasmuutosprosessissa. Tavoitteena on ymmärtää, miten yhteistyö toimii ja missä mahdolliset pullonkaulat tai haasteet ovat
 • Arvoketjun analysointi: Tarkastelemme, kuinka eri toimijat vaikuttavat kokonaisprosessiin ja tunnistamme mahdolliset tehottomuudet.

. 

Asiakashaastattelut

 • Asukkaiden näkemykset: Haastattelemme nykyisten ja jo valmistuneiden kohteiden asukkaita saadaksemme suoraa palautetta heidän kokemuksistaan asukasmuutosprosessissa.
 • Palautteen analysointi: Käymme läpi saadun palautteen ja etsimme toistuvia teemoja ja ongelmakohtia
 • Tarpeiden ja toiveiden kartoitus: Selvitämme, mitkä ovat asukkaiden yleisimmät toiveet ja tarpeet sekä missä kohtaa prosessia he mahdollisesti kokevat haasteita.

Ominaisuudet

l

Kokonaisvaltainen analyysi

 • Kattava kartoitus koko asukasmuutosprosessistasi alusta loppuun.
 • Tieto vs. Oletus: Tunne aidosti omat vahvuutenne ja heikkoutenne.
 
i

Yrityskohtainen tutkimus

 • Räätälöidyt Suositukset: Analyysin kehitysehdotukset ja -suositukset perustuvat juuri yrityksenne tarpeisiin, ei pelkästään siihen mikä markkinoiden muissa yrityksissä on yleisesti todettu toimivaksi.

Asiakastyytyväisyys

 • Korkeampi Asiakastyytyväisyys: Kehittämällä yrityksenne prosesseja luotte pohjan, jonka varaan asukastyytyväisyyttä on varmempi rakentaa