Mitä asukasmuutoksilla tarkoitetaan?

Asukasmuutoksilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeiden mukaisten asunnon materiaali-, rakenne- ja varustemuutosten tekemistä. Muutostyöt voivat olla joko kevyitä materiaalivalintoja tai radikaaleja rakenteisiin kohdistuvia.

Asukasmuutoksilla tarkoitamme asukasmuutostöistä, jotka voidaan suunnitella ja määritellä ennakkoon. Tällaisia voivat olla eri pintamateriaalien, varusteiden ja varustetasojen valinnat.

Asukasmuutosten hallinnan ongelmat

Asunnon ostajat haluavat yksilöllisiä ratkaisuja ja ovat myös valmiita maksamaan niistä. Asukasvalinnat ja muutokset aiheuttavat kuitenkin helposti rakennusprosessiin useita haasteita. Tyypillisiä haasteita ovat ongelmat viestinnässä, asukasmuutosten hallinnointi ja sopimuksien tekeminen sekä asukasmuutosten tuomat häiriöt rakennusprosessiin.

Asukasmuutokset ovat perinteisesti manuaaliprosessina hallittuina työläitä ja alttiita virheille, jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä asiakkaissa ja ovat kalliita korjata. Rakennusprojektin myöhemmässä vaiheessa tehdyn muutoksen kustannus kasvaa eksponentiaalisesti verrattuna aiempaan vaiheeseen. Tämän vuoksi asukasmuutosten hallinta on projektin onnistumisen ja kannattavuuden kannalta tärkeätä.

Asiakkaiden tekemiä valintoja uusissa asunnoissa tai linjasaneerauskohteissa hallinnoi useimmiten asukaspalveluinsinööri. Heidän työnkuvansa on vastata asukasvalintojen ja muutostyöprosessin sujuvuudesta ja loppukädessä asiakastyytyväisyydestä.

Ratkaisut

Rakennusliikkeillä on muutostöiden hallintaan määritelty asukasmuutostyöprosessi, joka sisältää yleensä muutosvaihtoehtojen määrittelyn, niiden hinnoittelun, huonekortit ja ajankohdat, jolloin valinnat on lyötävä lukkoon. Ilman tarkasti määriteltyä prosessia riskit ongelmien suhteen kasvavat merkittävästi. Koska yksittäinen asuntokauppa voi helposti sisältää useita kymmeniä valintoja, koko projektin yhteydessä puhutaan tuhansista eri valinnoista. Tällaisen valinta-avaruuden koordinointi vaatii luonnollisesti riittävät resurssit ja huolella suunnitellun prosessin.

Tyypillisesti prosessia hallinnoidaan manuaalisesti käyttäen apuvälineinä muutosvaihtoehtolomakkeita, exceliä, myynti-, asiakkuudenhallinta- ja tuotannonohjausjärjestelmiä. Näiden lisäksi tarjolla on myös digitaalisia ratkaisuja koko asukasmuutosprosessin hallintaan, kuten tarjoamamme Moor –palveluratkaisu, josta seuraavassa enemmän.

Mitä Moor tarjoaa

Moor tarjoaa digitaalisen asukasmuutosten palveluprosessin, jossa tuleva asukas tekee verkossa haluamansa valinnat ennalta määritetyistä vaihtoehdoista sekä tarvittaessa pyytää tarjouksen erikoismuutoksista. Moorin idea on näyttää asukasvalinnat visualisoituina ja hinnoiteltuina, joten asiakkaan on helppo vertailla vaihtoehtoja ja tehdä päätös näkemänsä perusteella.

Asukaspalveluinsinöörille Moor tarjoaa työkalun koko asukasmuutosprosessin parempaan ja läpinäkyvään hallinnointiin: muutosvaihtoehdot, erikoismuutosten hallinnointi, visualisoinnit, tarjoukset, sopimukset, aikataulun ja viestinnän.

Rakentajalle Moor on digitaalinen huonekortti ja tilatieto, joka varmistaa, että asunto rakennetaan varmasti tulevan asukkaan valinnoilla. Moor varmistaa, että asiakas tietää kuinka paljon muutos maksaa ja että työ tulee tehdyksi ja laskutetuksi.

Moorin kehittynyt integraatiorajapinta mahdollistaa tietojen integroinnin yrityksen muihin ICT järjestelmiin.